Traduceri economice

Traduceri economice

Vă oferim traduceri economice realizate de traducători autorizaÅ£i cunoscători ai domeniului economic ÅŸi ai terminologiei specifice.

Traduceri bancare

 • condiÅ£ii de creditare;
 • extrase de cont bancar;
 • asigurări;
 • ordin de transfer bancar;
 • rapoarte de audit bancar.

Traduceri financiare

 • dosare de participare la licitaÅ£ii;
 • dosare finanÅ£are europeană;
 • leasing;
 • adeverinÅ£e/declaraÅ£ii de venit.

Traduceri contabile

 • bilanÅ£uri;
 • rapoarte de audit;
 • facturi de import/export.

Traduceri comerciale

 • certificate de origine a mărfii;
 • certificat constatator;
 • acte ale societăţilor comerciale:
  • certificate de înmatriculare;
  • acte constitutive;
  • acte adiÅ£ionale;
  • caziere fiscale;
  • contracte de vânzare-cumpărare;
  • închiriere;
  • asociere.